Wednesday, 19 January 2011

نگاهی دیگر :


معضل بدحجابی و اما و اگرهای چادر رنگی

نظر سنجی زمان حضور دوستان

بر اساس نظر سنجی به عمل آمده از ۲۷ نفر از دوستان آمار روزهایی که تمایل بیشتری برای زمان حضور دارند از قرار زیر است:

شنبه ها: ۱۳ نفر
۱شنبه ها: ۵ نفر
۲ شنبه ها: ۱۲ نفر
۳ شنبه ها: ۳ نفر
۴ شنبه ها: ۱۱ نفر
۵ شنبه ها: ۴ نفر

و ساعات حضور را چنین اعلام کرده اند:

۲ نفر : ۸ - ۱۱
۳ نفر :۱۱ -۱۲
۷ نفر : ۱۲ - ۱۴
۲ نفر : ۱۴ - ۱۷Tuesday, 28 December 2010

پژوهش و نقش های پژوهشگر

در دنياي امروز دانايي يکي از محورها و شاخص هاي اصلي پيشرفت و تعالي هر جامعه محسوب مي شود. سنجش سطح دانايي به ميزان توليد و مصرف اطلاعات و گسترش دانايي به دسترسي سريع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است. دانسته هاي ما يا از طريق مطالعه منابع اطلاعاتي موجود حاصل مي شود يا براساس پژوهش هايي که خود انجام مي دهيم به دست مي آيد. اگر اين دانسته ها بر اساس نتايج پژوهش هاي قبلي باشد در واقع به مصرف اطلاعات پرداخته ايم و اگر مبتني بر مشاهدات و تحليل هاي جاري باشد تلاش ما به توليد اطلاعات منجر شده است.

پژوهش
در هر موضوع، به هر شکلي و در هر سطحي که انجام شود تلاشي منسجم و نظام مند در جهت توسعه دانش موجود درباره موضوع هايي است که با آن ها سر و کار داريم. پژوهش کوششي است براي يافتن بهترين راه حل هاي ممکن در جهت حل مشکلات موجود در عرصه هاي مختلف زندگي. هم چنين، پژوهش فعاليتي منسجم براي رسيدن به شناختي روشن تر از مفاهيم پيرامون ماست. در مجموع پژوهش راهي براي گسترش مرزهاي دانش و گشودن افقهاي تازه براي آيندگان است. شخصي که به شيوه هاي گوناگون به انجام پژوهش مي پردازد پژوهشگر(محقق) ناميده مي شود. پژوهشگر فردي است که با استفاده از روش هاي علمي در صدد رسيدن به شناختي تازه از مسائل و مفاهيم مختلف است. او با استفاده از ابزارهاي گوناگون به مشاهده دقيق تر و عميق تر پديده هاي اطراف خود مي پردازد. پژوهشگر با نگاهي نقادانه و موشکافانه به پيرامون خود مي نگرد و براي رفع مشکلات جامعه و ارائه بهترين راهکارهاي عملي اطلاعات موثقي را در اختيار متوليان امور قرار مي دهد.
کساني که در فعاليت هاي خود رويکردي پژوهشي دارند قبل از هرگونه تصميم گيري به مطالعه وضعيت موجود پرداخته و با تجزيه و تحليل مشاهدات خود به بهترين راه حل ها مي انديشند.
در واقع پژوهش يکي از محورهاي مهمي است که ضامن پيشرفت و توسعه پايدار در هر کشور به شمار مي آيد.

پژوهش، فرايندي علمي است كه از ابتدا تا انتهاي آن برخاسته از منطق و تدبري علمي، مراحل به هم پيوسته اي را شامل مي شود كه لازم است به صورت مرتب طي گردند:
1.
بررسی درونی و ابزاری
انتخاب مورد
ارائه تعمیم ها
تکیه بر تفسیر
2.
پرسش های پژوهش
ساختار مفهومی
بیان موضوع
تکامل پرسش های پژوهش
پرسش های اطلاعاتی موضوعی
پرسش های مربوط به داده های رمزگذاری شده
3.
ماهیت پژوهش کیفی
درک تجربی
تفسیر به مثابه روش
ویژگی های دیگر پژوهش کیفی
شناسایی خطاها
4.
گردآوری داده ها
سازماندهی گردآوری داده ها
دسترسی و مجوزها
مشاهده
توصیف بافت ها
مصاحبه
بررسی اسناد
5.
تحلیل و تفسیر
انباشت مقوله ای داده ها یا تفسیر مستقیم
همخوانی و الگو
تعمیم های طبیعی
6.
نقش های پژوهشگر موردی
پژوهشگر موردی به مثابه معلم
پژوهشگر موردی به عنوان مدافع
پژوهشگر موردی در نقش ارزیابی کننده
پژوهشگر موردی در نقش مفسر
تکوینی اندیشی
7.
نوشتن گزارش
شکل بندی زودهنگام گزارش

رعايت اصول علمي:

پژوهش علمي، داراي اصول و ضوابطي است كه بدون رعايت آن فرايند پژوهشي از حالت مطلوب خود خارج شده و تنها برخي يافته هاي از هم گسيخته و انباشته شده درباره موضوع تحقيقي را شامل مي شود. نگارنده عمده ترين نقاط ضعف در پژوهش هاي صورت گرفته را در موارد زير مي داند:
الف) عدم ارتباط منطقي ميان موضوع پژوهش، مسأله پژوهش، فرضيه ها و آزمون فرضيه ها و بيان يافته هاي پژوهش.
ب) عدم دقت در توجيه علمي موضوع پژوهش.
پ) وجود فرضيه هاي ناهمگن و پراكنده در ارتباط با موضوع يا حاشيه آن.
ت) عدم توجه به چارچوب نظري پژوهش.
ث) عدم ارتباط ميان تعاريف عملياتي متغيرها و شاخص هاي ابزار اندازه گيري آن.
ج) عدم توجه به نمونه گيري برپايه اصول علمي و فرمول هاي نمونه گيري.
چ) سهم نازل فصل سوم پژوهش(روش اجراي پژوهش) هم به لحاظ محتوا و هم حجم مطالب ارائه شده.
ح) عدم تناسب ميان آزمون هاي آماري مورداستفاده براي فرضيه ها و آزمون هاي آماري مطلوب آن ها.
خ) كم توجهي به بحث بيان يافته هاي پژوهش و نتيجه گيري.
د) عدم ارائه راه كارهاي كاربردي و عيني و ملموس در ارتباط با موضوع پژوهش.
ذ) عدم توجه به شيوه صحيح مأخذ نويسي.

ويژگي هاي يک پژوهشگر موفق چيست؟
يک پژوهشگر موفق نگاهي کنجکاو و موشکافانه به پديده هاي اطراف خود دارد. او نسبت به آن چه در اطرافش مي گذرد حساس است و ذهني پويا و پرسشگر دارد. ذهن پرسشگر او همواره در جهت يافتن پاسخ هاي تازه براي پرسش هاي موجود است. هم چنين، او براي انجام موفقيت آميز پژوهش خود، از روش هاي علمي و پذيرفته شده استفاده مي کند. علاو بر آن، يک پژوهشگر موفق از مهارت لازم براي يافتن منابع اطلاعاتي مورد نيازش برخوردار است. اين منابع از محل هاي مختلف مثل کتابخانه ها، مراکز اطلاع رساني و شبکه هاي رايانه اي ملي و بين المللي به دست مي آيند. او به خوبي مي تواند در اين منابع به جستجو بپردازد و با مطالعه پيشينه پژوهشي موضوعي که در آن زمينه فعاليت مي کنند به درک روشني نسبت به گذشته آن موضوع دست يابد. پژوهشگران موفق به کار گروهي در طرح هاي پژوهشي بها مي دهند و تلاش مي کنند پژوهش خود را با همکاري يکديگر انجام دهند. هم چنين، آنان نتايج يافته هاي خود را به نحو موثري منتشر ساخته و در اختيار ساير محققان قرار مي دهند. آنان نسبت به توسعه مرزهاي دانش احساس مسئوليت کرده و لحظه اي از تلاش در جهت ارتقاء مهارت هاي علمي خويش باز نمي ايستند.

منابع:
هشتم شماره دوم –زمستان ۷۵.
صحيفه نور ج۱۳ص۷۲.
صحيفه نور ج۱۹ ص۷ و۳۶.
كلمات قصار ص۱۲۱.
روزنامه ايران
هفته نامه سپيد

Saturday, 16 January 2010

In Expected Morning International Festival / جشنواره بين المللي در انتظار صبح
One of the posters being selected in a second International Festival in the morning waiting while finding ways to part festival, as worthy of appreciation by jury was selected.
The festival was based on Imam Mahdi (aj), in the margin of the opening ceremony of exhibition participants design professional posters, paintings and verse Picture gallery institution Chapter, For 15 days, fans were disclosed.

The jury group were: Hamid Ajami, Kamran Afshar Mohajer and Farzad Adibi.


برگزیده شدن يكي از آثار ارسالي به دومين جشنواره بين المللي در انتظار صبح ضمن راه يابي به بخش جشنواره ، به عنوان اثر شايسته تقدير توسط داوران برگزيده شد.
اين جشنواره با محوريت امام موعود (عج) برپا شد و در حاشيه مراسم افتتاحيه نيز نمايشگاه آثار شركت كنندگان در رشته هاي طراحي پوستر، نقاشي و معرق در نگارخانه آيه موسسه آموزش عالي سوره، به مدت 15 روز در معرض ديد علاقه مندان قرارگرفت. داوري ، بخش طراحي پوستر را حميد عجمي، كامران افشار مهاجر و فرزاد اديبي به عهده داشتند

Tuesday, 1 December 2009

My Designs:

promote Iranian culture in London :
The idea was to design several small projects to promote Iranian culture in london

one of them was to clarify what is hejab about? how and where is it ?


For start I explained what is hijab and why then I illustrated hijab in 9 different islamic cultures with Iranian women inside the house following with this page I attached a poster based on Iranian women tribes out fits.تبلیغ فرهنگ ایرانی در انگلستان
ایده : طراحی پروژه های کوچک متعدد برای تبلیغ فرهنگ ایرانی در لندن
برای نمونه تحلیل چیستی حجاب و کجا و چکونگی آن بود
برای آغاز چگونگی حجاب را در ۹ کشور اسلامی سپس ایران و انواع متفاوت پوشش ها به تصویر کشیده شد و در انتهاپوستری از پوشش۱۰ اقوام متفاوت ایرانی مورد بررسی قرار گرفت.******************************************************************

My research document


I have divided it in to different sections based on different stage in my design process:
******************************************************************
D&AD Exhibition:


This is me & This is mine
:
This is a Diary designed for young teenagers they could memories all the moments they wan in a day or night. The quotes will help them to look for more motivations in their daily life.
Most importantly it will guide them with their long-term and short-term life plan.

there are:
8 motivating quotes by Gabriel Garcia.
2 pages for last night's dream.
2 page for doodling their day.
2 page for short-term life plan.
1 page for long-term plan.
1 page for let out their feelings.
And 2 page photo frames.

here are the 8 motivating quotes I will upload the rest of them soon...******************************************************************
Quite smoking patches:

here are the redesign of GSK patches they are designed for young smokers, I have tried to make them funky by designing them as a tattoos but that is not all they will be glow in dark tattoos !

******************************************************************
Shic dry cleaners leaflet in pinner:
******************************************************************

London zoo project:

The idea was to make London zoo more exiting same time try to be more environmental
by adding for this reason I used balloons so it would get the attention not just from inside the zoo but from out side too.

same time I designed a information devise instead of boring text boards which they could give the users any information about related animal and they would be able to print it on CD or even they can adopt animal they want and they can have their reside right a way.


******************************************************************
Family tree:

here is a group work, each colour shows one family and the more close they are to us they would be taller than the rest and the gradient is for how close or far relative they are.


******************************************************************
The car-wash poster :
for Northwood school


************************************************************************************************************************************
Olympia icons:

and here are a set of Olympia icons based on their activity and the fields :

my hand made crafts: